View to J. Čakste boulevard

View to J. Čakste boulevard (formerly known as Bachstrasse or Upes street or I. Sudmaļa boulevard) before WW2. Jelgava, Latvia.