Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultāte