Vācijas ķeizara Vilhelma II vizīte Mītavā, 30. maijā 1916. gadā